Avfallsanlegg

Åpningstider:
Fra 1.april til 1.november er det åpent hver torsdag kl 15:00 til 19:00, samt siste lørdag i mnd

Fra 1. november til 1. april er det åpent annenhver torsdag kl 15:00 til kl 19:00
Se også tømmekalender.

Se forøvrig tømmekalender

PRISER

Fastpris pr levering: Kr 125 inkl mva

Gjelder ikke næringsavfall og større mengder bygningsavfall. Da gjelder følgende priser:

Restavfall pr kg kr 1,53
Treavfall, sortert pr kg kr 1,28
Impregnert / kreosot, pr kg kr 1,7
Eternitt / asbest, pr kg (Gratis inntil 400 kg) Kr 1,7
Bygg- og rivningsavfall, pr kg 1,7

Merverdiavgift kommer i tillegg på alle beløp.

GRATIS MOTTAK AV

Metallskrap stort og smått
Elektrisk utstyr
Papp og papir
Husholdningsplast
Dekk (uten felg)
Spesialavfall, unntatt:

• avløpsslam
• flytende avfall
• radioaktivt avfall
• eksplosivt avfall
• smittefarlig avfall
• våtorganisk avfall
• organiske peroksider
• sterkt reaktive stoffer

Spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss
på telefon 95 13 78 73 eller benytt vårt kontaktskjema.