3 Feb. Kom-deg-ut dagen med barnas turlag

3. februar: KOM­DEG­UT­DAGEN: Pilketur med hest og slede, Tuhovdfjorden/Bustrøm. Turleder Marie Thorson Østby Natten (41555379)