Nye turkart for hele kommunen!

Nytt turkart for Nore og Uvdal kommune

De nye kartene er laget i godt materiale 1:50 000 og det er kart på begge sider, merka med sommer- og vinterstier. Kartene er laget i samarbeid med Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap SA og Kart Fossøy.

Kartet koster kr. 250,- og kan kjøpes på Turistkontoret og flere andre steder i kommunen.