Langs gamle seterstier i Øygardsgrend

Bli med langs gamle seterstier i Øygardsgrend!

Mange hytteeiere engasjerer seg i området de har hytte i. Sverre B. Hansen og Viola Gunnari har hytt i Øygardsgrend i Nore og Uvdal kommune. I samarbeid med Jorunn Andersen, som driver Øygardsgrend Dagligvare, har de ryddet en gammel sti til glede for både fastboende og hyttefolk.

Seterstien har vært der fra den tiden det var liv på setrene, men har ikke vært brukt på mange år. Det var derfor på tide å rydde den fram igjen, for å ta vare på kulturminnene og gi fastboende og hyttefolk et turmål i området ved Tunhovdfjorden.

Stien var ferdig ryddet, skiltet og merket i 2017.

Hele stien er 10,5 km. Den starter noen meter syd for Tunhovddammen, Rågrendvegen, hvor det er skiltet Setersti. Her går det grusvei opp til den første setra som er Bergastølen. Fra den siste setra, Nordseter, følger man grusvei ned til Stornesvegen. Stornesvegen tilbake til Tunhovddammen er ca. 10 km.

Seterstien går forbi ti setre. Det er Bergastølen, Hågåset, Liarstølen, Sønsterudseter, Sørset, Korthaug, Gaukset, Sjåbu, Solemseter og Nordseter.

Stien er lett å gå og passer for alle. Et par partier ved Hågåset er litt bratte, men fint framkommelig. Ønsker man å gå en kortere tur, kan turen avsluttes ved hver seter hvor det er mulighet for å ta seg ned til Stornesvegen. Dette er også et fint turalternativ hvis det er mye vind i fjellet.

Turforslag se også Ut.no

Adkomst
Kjør til Tunhovdammen i Nore og Uvdal kommune, ta veien innover fra venstre siden av demningen.
Tekst & Bilde: Reklamemakeriet

For mer info se også her