Kulturstien på Rødberg

Alvedørene i kulturstien er små dører hugget inn ved rota til trær du finner rundt i hele Kulturstien.

Den første døra finner du på et bjørketre i Fritidsparken rett ved huskene. Det er her alvene går inn og ut av sine hjem, og kanskje du finner andre Småfolk rundt i skogen?

En kjent alv er rampenissen, som på engelsk kalles ‘ELF’. Bak dørene gjemmer det seg historiske bilder fra Rødberg fra dengang de bygde Kraftverket – det store gule bygget, og vannet ble lagt i rør for å produsere strøm. På treet ved rallaren Steinkalle finner du et bilde av tunnelarbeiderne. De var litt som dverger som arbeidet inne i fjellene. Elektrisk strøm fra vannet gir oss både lys og varme. Det fine er at vannkraft også er miljøvennlig.

Fint om du tagger oss på Facebook, Instagram og Twitter med #alvedører #småfolk #elftrail #elf

Dør nr 1.

Bjørketre v/huskestativet i Fritidsparken:

Bildet: Åpning av Numedalsbanen 1927 av Kong Haakon den 7.

Dør nr 2.

Følg gangstien mot kraftverket og du ser et skovlhjul/turbinhjul ved rallarmonumentet Steinkalle. På baksiden av den store bjørka v/oppslagstavla nær kraftverksområdet, finner du ei alvedør. Bildet av anleggsarbeiderne/tunnelarbeiderne/rallerne som bygde ut i fjellet og dammene. Stein ble lasta for hånd inni tunnelen og frakta ut på traller.

Dør nr 3.

Gå tvers over plassen på kraftverket, og inn bak skiltet «varemottak». Nå er du inne på anleggsområdet. Ved 20 km/t skiltet går stien videre opp ei trapp. Dette er merket med et blått turskilt. Følg den gamle stien opp til ei stor bjørk helt på toppen før Tunhovdveien/bilveien. Bildet er fra inne i maskinsalen i Nore 1.

Dør nr 4.

Gå veien retning Nesbyen (høyre). Fortsett å gå forbi alle rør/rørgata. Både rør og trallebane kan studeres! Nytt turskilt satt opp fra Statkraft der Kulturstien fortsetter oppover (hvit person på blå bakgrunn). Kulturstien går opp til venstre før Messa/før svingen (grå bygning med hvite vindussprosser). Første dør etter den første bakken, rett fram i svingen på mindre bjørketre.

På bildet finner du: En gammel bil som kjører forbi Messa. Messa var kontorbygning og servering for kontoransatte/funksjonærer. Ofte var det funksjonærer som ikke hadde familie som bodde her. Her kunne de bestille mat, spise middag osv. Under 2. verdenskrig tok tyskerne de nedre rommene i Messa. Her bodde bl.a. tyske offiserer og de bygde også brakker på nedsiden av kraftstasjonen. Tyskerne satte opp piggtrådgjerder på begge sider av kraftverket og rundt hele rørgata. Det ble satt opp porter og tyske soldater eller norske SS-tropper bevoktet og åpnet/lukket portene. Hvis du kjørte fra Øygardsgrend til Rødberg, måtte alle voksne ha passerseddel som ble vist for å kjøre igjennom. Barn gikk derimot fritt. På kraftverket var mange aktive i heimefronten, og de brukte barna sine til å levere beskjeder, også inn og ut av kraftverket. En gutt som nå er en gammel mann forteller at han hadde en hemmelig lomme som var sydd på innsiden av buksene hans. I den hemmelige lomma gjemte han papirlapper med beskjeder som han leverte til sin far inne på kraftverket.

Dør nr 5.

Lang bratt bakke, rundt svingen, opp til høyre finner du ei dør utenfor stien på et stort seljetre. Litt krevende om du ikke er lett på foten. En stor, hekla, brun salamander er festet på treet.

Bildet: Martin Tranmæl taler til anleggsarbeiderne v/Noreanleggene. På Rødberg-gården.

Dør nr 6.

Kort bro over liten bekk. Rasteplass og infotavle.

Lang bakke etter brua, inn i mer skog til venstre. På venstre side er det ei dør på ei stor furu. Bildet: Bygging av dammen/Rødbergdammen. Reisverket ved damfoten der bautaen står. På slutten av 2.verdenskrig 1944-45 ble denne bygget.

Dør nr 7.

Nå kommer en veldig bratt bakke til toppen. Til høyre kommer den gamle snarveien inn fra Midtjordet (uttales «Mejordet»). Her gikk man tidligere inn til rørgata hvis man ikke fulgte trallevegen. Det gikk sti under røra bort til Lia på andre siden. Det var også trapp ned mellom røra fra Åsgården på toppen.

På andre siden av gangveien over rørgata finner du er neste dør: første til høyre etter trappa v/steinrøys.

Bilde: Fintfolk i rør-trallebanen.

Dør nr 8.

På enkel furu til venstre ca halvveis ned i bakken.

Bildet: Linjefolka i toppen av masta. Dette er et kjent motiv! Når du ser på denne alvedøra, og løfter blikket mot andre siden av Rødbergdammen, ser du mot Granhaug hvor bildet er tatt.

Dør nr 9.

Mann inni røret. Dette er Paul Bakke Henriksen. Han var under krigen leder for heimefrontgruppa ved Noreverkene.

Denne døra er først om man går turen med klokka. Furutre på høyre side ligger i enden av Øvre Rørgate.

Her i Lia er det flere boliger fra kraftverket ble bygget. To store før krysset Øvre Rørgate – Liavegen.

Fra /Øvre Rørgate tilbake til Fritidsparken: Følg Øvre Rørgate nedover, forbi skilt til Bjørg’s systue, til du krysser Liavegen. Ta Liavegen nedover til venstre, gå forbi rødmalt metall m/ESCO ved kumlokk. Følg denne veien (Liavegen) nedover retning kraftverket, via Stasjonsvegen og du kommer tilbake til Fritidsparken.

TEKST: Ingrid Jahren Scudder i samtale med Leif Bj. Skogen

Alvedørene er laget av kunstsmed Steven Carpenter.