Nye nettsider

Vi jobber for tiden med utarbeidelsen av vår nye nettside. Den vil stå klar i løpet av august 2017.

Informasjon om arrangementer og aktivitetstilbud i Nore og Uvdal kommune oppdateres i mellomtiden kontinuerlig på vår facebook-side «Uvdal – Tettere på naturen».

Ta også gjerne kontakt med oss på

T: 32711390

E: post@uvdal.no

Vennlig hilsen,
Turistkontoret // Nore og Uvdal Næringsselskap